Dostawy komorowych i membranowych płyt filtracyjnych

Od 1991 roku jesteśmy na rynku polskim oficjalnym przedstawicielem firmy JVK Filtration Systems GmbH, jednego z czołowych producentów elementów filtracyjnych wykonanych z polipropylenu.

Na rynku polskim znalazło zastosowanie ponad dziewięć tysięcy płyt filtracyjnych w tym około tysiąc płyt membranowych.

W trakcie współpracy z JVK około dwustu pras filtracyjnych zostało wyposażonych w płyty filtracyjne JVK w tym 35 pras w technologii komorowo-membranowej.

Łączna powierzchnia filtracyjna stosowanych w Polsce płyt JVK wynosi ok. 23000 m² w tym ok. 4400 m² w technologii membranowej.

Dziesiątki firm od wielu lat bezproblemowo użytkuje wyroby JVK Filtration Systems GmbH.

 

filtry powietrza

silnik przemysłowy

Dostawy kompletnych węzłów filtracji

Oferujemy dostawy kompletnych instalacji filtracji wszelkiego rodzaju osadów z użyciem komorowych i komorowo-membranowych pras filtracyjnych.

Optymalny skład oferowanych instalacji obejmuje następujące elementy:

 • zbiornik buforowy osadu
 • pompa podawania osadu do prasy filtracyjnej
 • prasa filtracyjna (komorowa lub komorowo-membranowa)
 • kompresor dosuszania placków, usuwania rdzenia (odciskania membran)
 • pompa do przemywania placków
 • układ elektryczny zasilania i sterowania systemem wyposażony w:
  • tory prądowe z odpowiednimi zabezpieczeniami
  • sterownik
  • operatorski ekran dotykowy
  • oprogramowanie
 • przenośnik odbioru i wytransportowania spod prasy odfiltrowanego osadu
 • armatura procesowa, czujniki i przetworniki
 • rurociągi technologiczne

Standardowo oferta dotyczy dostawy, montażu i uruchomienia oraz optymalizacji parametrów technologicznych instalacji.
Szczegółowy zakres dostaw i usług jest każdorazowo indywidualnie uzgadniany z Inwestorem.

Część prac lub dostaw realizowana samodzielnie przez Inwestora zostaje objęta naszym nadzorem autorskim.

Udzielamy pełnych gwarancji technicznych i technologicznych.